Ostoskori:

0 tuotetta - 0,00 €

Ostoskori:

0 tuotetta - 0,00 €

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

 

Rekisterinpitäjä 

Pistesarjat Oy
Y-tunnus 0115959-0
Osoite: Kylänportti 2, 02940 Espoo
Puhelin: +358 10 423 8770

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rami Hakala, Toimitusjohtaja
Puhelin: +358 10 423 8770
myynti@pistesarjat.fi

 

Rekisterin nimi

Pistesarjat Oy:n asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Pistesarjat Oy kerää asiakkaan antamia henkilötietoja ja asiakkaan käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Pistesarjat Oy noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. 

Henkilötietoja voidaan käyttää Pistesarjat Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, Pistesarjat Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun sekä Pistesarjat Oy:n ja sen asiakkaiden mainontaan ja suoramarkkinointiin.

Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

Rekisterin tietosisältö 

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero

 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja hänen tilauksistaan.

Asiakkaiden henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää säännönmukaisesti myös muista Pistesarjat Oyn henkilörekistereistä.

 

Tietojen säännömukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Pistesarjat Oy:n käytössä, paitsi Pistesarjat Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Pistesarjat Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Pistesarjat Oy voi luovuttaa verkkokaupan asiakkaista keräämiään tietoja muihin Pistesarjat Oyn asiakasrekistereihin. Pistesarjat Oy käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua uutiskirjeviestinnässään, jolloin henkilötietoja (nimi ja sähköpostiosoite) siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle USA:han, joka kuuluu Euroopan yhteisön komission listalle niistä maista, joissa taataan tietosuojan riittävä taso.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa.

Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Tiedot on suojattu ulkoa päin palomuurilla.

 

Tarkastusoikeus 

Kirjalliset tarkastuspyynnöt lähetetään osoitteeseen Pistesarjat Oy, Kylänportti 2, 02940 Espoo.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.