ikoni

Lattialämmitys eri lattiarakenteissa

Lattialämmitys betonilattioihin

Paksuissa betonilaatoissa käytetään PST 18-lämmityskaapelia, metriteho 20w/m. Ohuet betonilattiat ja saneeraukset, joissa lämmityskaapeli tulee lähemmäksi lattiapintaa, on suositeltavaa käyttää PST10 - tai PST-C lämpökaapelia asennustavasta ja lattiarakenteesta riippuen, teholtaan 10w/m.

Betonilaattoihin voidaan mitoittaa riittävästi lämmitystehoa tilan koko lämmöntarpeen tyydyttämiseksi joko osittain varaavana tai suorana lattialämmityksenä.

Lattianeliölle lasketut tehosuositukset vaihtelevat huoneiston lämpöhäviöiden mukaan johon vaikuttavat eristystaso sekä ulkoseinien ja ikkunapintojen määrä. Lämpöhäviölaskelmat tekee aina ammattilainen, näin kohteeseen saadaan juuri oikea teho.

Lattialämmityskaapelia asennettaessa on muistettava ettei kaapelilenkkien väli saa olla liian suuri, muutoin lattian pintalämpötila muodostuu epätasaiseksi eli syntyy ns. kuuma-kylmä siltoja, jotka jalkapohja tuntee erittäin herkästi. PST10 - ja PST-C – lämmityskaapeleilla toteutettu lattialämmitys mahdollistaa lämmityskaapelin asentamisen hieman tiheämmällä asennusvälillä, jolloin eliminoidaan lämpötilaerojen muodostumista vaikka lämpökaapeli tulisikin lähemmäksi lattian pintaa. Tiheämmällä asennusvälillä lämmityskaapeleiden väliin jäävä betonimassa lämpenee tasaisemmin.

Osittain varaavassa lämmitysjärjestelmässä PST 18 – lämmityskaapeli asennetaan paksuhkoon (60-100mm) betonilaattaan. Erittäin hyvä asennus saavutetaan , kun betonivalu tehdään kahdessa osassa ja PST 18 – lämmityskaapeli asennetaan suunnilleen laatan puoliväliin kiinnitettynä pohjavalunpäälle asennettuun metalliverkkoon, kiinnitysvanteeseen tms. Käytettäessä lattiavaluna kertavalua, PST 18 – lämmityskaapeli kiinnitetään luotettavasti betoniraudoitusverkkoon ja näin estetään PST 18 – lämmityskaapelin liikkuminen valun aikana. Aina tulee huolehtia siitä, ettei lämmityskaapeli joudu kosketuksiin lämmöneristeen kanssa; muutoin voi seurauksena olla lämmityskaapelin liiallinen ylikuumeneminen ja vioittuminen.

Termostaatin tuntoelintä varten asennetaan anturiputki kahden lämmityskaapelilenkin väliin. Anturiputken lattiassa oleva pää tulpataan luotettavasti, jotta betonivalua ei pääse putken sisään.

Osittain varaavan lattian pintamateriaaliksi on hyvä valita lämpöä hitaasti luovuttava pinnoite kuten lattialauta, parketti, laminaatit, paksut muovimatot tms. Pinnoitteen asennuksessa on noudatettava valmistajan ohjeita.

Suorassa lämmitysjärjestelmässä PST 18 - tai PST-C – lämmityskaapeli asennetaan lähemmäksi lattia pintaa. Pinnoitteeksi valitaan hyvin lämpöä johtava materiaali kuten klinkkeri, muovimatto tms.

Kosteissa tiloissa suora lattialämmitys on paras vaihtoehto mutta se soveltuu hyvin ainoaksi lämmitysmuodoksi myös muihin tiloihin.

 

Lattialämmitys puurakenteiseen lattiaan

Kantava tuulettava puurakenteinen lattia eli ns. rossipohja voidaan pitää lämpimänä PST-C –lämmityskaapelilla. Matalatehoisen PST-C – lämpökaapelin pintalämpötila pysyy alhaisempana kuin PST18 – lämpökaapelin ja soveltuu siten hyvin ympäristöön, missä lämmityskaapelin pintalämpötila ei saa nousta yli 80 °C:een.

Puurakenteisen lattian suositeltava lämmitysteho on enintään 80w/m² ja puulattialämmitys toteutetaan aina suorana lattialämmityksenä, koska puun lämmönvarauskyky on heikko.

Toisaalta puu on lämmön eriste, joten pinnoitteeksi kannattaa valita mahdollisimman ohut lattialauta, jolloin säätö reagoi nopeammin ja alapohjaan suuntautuvat lämpöhäviöt eivät nouse kovin suuriksi.

PST-C – lämpökaapeli kiinnitetään lattiakoolausten väliin palamattoman eristeen päälle asennettuun metalliverkkon n. 30cm välein esim. nippusiteillä. PST-C – lämmityskaapelin ja lattiakoolausten ja lattialaudan väliin on jätettävä min.30mm ilmaraot, jotka tasaavat lämpötiloja ja estävät puuosia lämpenemästä liikaa.

Lattiakoolauksiin on tehtävä loveukset niille kohdin, joista PST-C – lämmityskaapeli viedään koolauksen läpi. Loveukset on lisäksi pellitettävä tai teipattava hyvin alumiiniteipillä, koska lämmityskaapeli ei saa koskettaa puuosia.

Termostaatin tuntoelintä varten asennetaan anturiputki kahden lämmityskaapelilenkin väliin kuten betonilattioissa.

 

Lattialämmitys kipsilevyrakenteiseen lattiaan

Kipsilevylattia rakennetaan kolmesta levykerroksesta, jotka asennetaan limittäin levysaumojen samaan kohtaan osumisen välttämiseksi. Valmistajan ohjeita lattiarakenteesta ja kiinnityksestä tulee noudattaa. Valmistajat myös suosittelevat harvalaudoituksen asentamista ennen alinta kerrosta.

Ensimmäinen kerros kiinnitetään harvalaudoitukseen. Tämän kerroksen päälle asennetaan kipsilevyviipaleet siten, että PST-C – tai PST10 - lämmityskaapeli voidaan asentaa syntyviin uriin halutulla asennusvälillä. Lämmityskaapelille varatun uran tulee olla vähintään 17mm leveä. Säädettäessä lattialämmitystä lattiatermostaatilla on tehtävä ura myös anturiputkea varten saman suuntaisesti kuin lämmityskaapelikin.

PST-C – tai PST10 – lämmityskaapeli asennetaan uriin ja kiinnitetään esim. kuumaliimapistoolilla.  Lämmityskaapelin asennuksen jälkeen urat täytetään kiviaineisella sopivan juoksevalla laastilla, esim. lattiatasoitteella tai remonttilaastilla. Täyttö on tehtävä huolellisesti, jotta kaikki raot täyttyvät eikä jää ilmakuplia. Kuivumisen aikana kiviaineslaasti kutistuu, joten urat vaativat yleensä toisen täyttökerran. Laastin kuivuttua kiinnitetään viimeinen kipsilevykerros , jolloin varotaan vahingoittamasta asennettua PST-C – tai PST10 – lämmityskaapelia kiinnitysruuveilla.

 

Saneerattavat lattiat

Saneerattavissa lattioissa PST-C – ja PST10 -  lämmityskaapelit asennetaan lähelle lattiapintaa. Mikäli vanhan lattian pinta on palamatonta materiaalia (betoni, klinkkeri tms.) lämmityskaapeli voidaan asentaa suoraan sen päälle.

Palavissa materiaaleissa (muovimatto, rakennuslevy tms.) lämmityskaapeleita ei saa levittää suoraan niiden päälle, joten vanhaan pintaan levitetään ohut saneerauslaasti kerros, jonka päälle PST-C – tai PST10 – lämmityskaapeli levitetään tai käytetään metalli verkkoa, joka erottaa PST-C –, PST10 – lämmityskaapelin palavasta materiaalista.

Termostaatin anturiputki asennetaan lämmityskaapelilenkkien suuntaisesti kahden lämmityskaapelilenkin keskelle. Lämmityskaapelin päälle valetaan lopuksi saneerausvalu niin että kaapeli reilusti peittyy eikä jää mistään näkyviin tai liian pintaan.

Saneerauksissa voidaan lattia lämmittää myös PST100 – tai PST40 – lämmitysmaton avulla, joka ohuen rakenteensa ansiosta soveltuu erittäin hyvin lämmitysratkaisuksi silloin , kun lattiapintaa ei voida korottaa kuin alle 15mm. PST100- ja PST40 - saneerausmatot ovat itse liimautuvia joten asentaminen on erittäin helppoa.

Takaisin artikkeleihin