Kokoelma: Lämpötilan mittaus

Lämpötilojen mittaus ja seuranta on tärkeä osa esimerkiksi betonivalujen kovetusta ja kuivatusta. Useammalla kanavalla varustettu lämpötilaloggeri soveltuu tähän käyttöön parhaiten. Riittävä tallennuskapasiteetti varmistaa mittaustuloksien tallennuksen useasta kanavasta jopa pitkienkin betonivalujen kuivumisaikojen ajan. Selkeä lämpötilojen raportointi kattavalla ohjelmistolla histogrammeineen on myös osa laadukasta mittausjärjestelmää sekä rakennuksenaikaista laadunvalvontaa.