Kokoelma: Lämpötila-anturit

Teollisuusympäristö asettaa antureille erityisen kovia vaatimuksia. Tavalliset K-tyypin tai NTC-vastukseen perustuvat anturit eivät kestä korkeita lämpötiloja eikä niiden tarkkuus ja lämpötila-alue välttämättä riitä prosessilaitteiden lämpötilojen mittaukseen. Myös antureiden pitää olla räjähdysvaarallisissa tiloissa siihen käyttöön soveltuvia ATEX / EX -hyväksyttyjä malleja. Yleisin anturityyppi teollisuuskäytössä on Pt100 ja näitä on tarjolla myös valmiiksi 4-20 mA lähettimellä.