Kokoelma: Lämmitetyt näytelinjat ja letkut

Lämmitetyt näytelinjat ja letkut ovat prosessiteollisuudessa helpoin ja järkevin tapa ylläpitää nesteiden tai kaasujen lämpötiloja, kun näytteitä halutaan siirtää kohteesta toiseen. Lämmitetyssä letkussa siirtyvän materiaalin lämpötila on pidettävä tarkasti samassa lämpötilassa, jotta analyysin tulokset ovat luotettavia. Näytelinjat ja letkut valmistetaan aina räätälöitynä kohteeseen ja niiden lämmityselementtinä voidaan käyttää joko itsesäätyvää tai vakiotehoista kaapelia. Myös eristyksen rakenne ja liitännät räätälöidään kohteen mukaan.