ikoni

Pistesarjat mukana NSS ry:n toiminnassa

Pistesarjat on yhteistoimintajäsenenä mukana tukemassa suomalaisten ammattilaisten yhteenliittymää. NSS ry on Suomen sähköalan suunnittelijoiden ja suunnittelutoimistojen yhdistys, jonka toiminta-ajatuksena on kehittää hyvää sähkösuunnittelutapaa ja toimia sähköalansuunnittelijoiden ja suunnittelutoimistojen ammatillisena yhdyssiteenä. Jäsenistö koostuu yli sadasta toimistojäsenestä, noin viidestäsadasta henkilöjäsenestä ja noin kahdeksastakymmenestä yhteistoimintajäsenestä.

NSS ry osallistuu aktiivisesti alan lainsäädännön kehittämiseen, antaa lausuntoja sekä tekee aloitteita säädösten ja määräysten uusimiseksi sekä ohjaa jäsenistöään erilaisten määräysten soveltamisessa. Yhdistys on tiiviissä vuorovaikutuksessa sähköalan järjestöjen ja viranomaisten kanssa. NSS on mukana useissa sähköalaa edistävissä työryhmissä, joiden tavoitteena on sähköalan määräysten, ohjeiden ja suositusten valmistelu ja kehitys.

NSS-Visio: Sähköteknisen suunnittelun korkea arvostus perustuu koulutetun henkilöstön osaavaan ja tuottavaan työhön. Suunnittelukohteiden hyvä elinkaaritalous ja käyttäjäystävällisyys perustuu suunnittelijan kykyyn ottaa huomioon asiakkaan ja käyttäjän toiveet sekä tulevaisuuden tarpeet. Yhdistykselle tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat myös sähköalan laite- ja järjestelmävalmistajat sekä tarviketoimittajat. NSS ry:n ja yhteistoimintajäsenten toiminnan tavoitteena on keskinäisen vuorovaikutuksen avulla ylläpitää ja kehittää yhteistyötä sekä yhdessä vaikuttaa pitkäjännitteisesti sähköalan kehitykseen.

Katso lisää: http://www.nssoy.fi

Takaisin artikkeleihin