ikoni

Ajoluiskan sulanapitoa oikein

Suomessa on paljon autojen pysäköintihalleja, jotka sijaitsevat usein kiinteistöjen kellaritiloissa tai ovat erillisiä pysäköintitaloja kiinteistöjen vierellä. Pysäköintihalleissa voi olla myös useita kerroksia, joiden välissä suorat tai kiertävät luiskat. Isommissa pysäköintihallissa voi olla useita sisä- ja ulostutuloväyliä, jotka nousevat tai laskevat pysäköintihallista maantasalle. Näiden ajoväyllien tulee pysyä myös talviaikana sulana ja kuivana, että ajoneuvot voivat liikkua niissä turvallisesti ja luotettavasti.

Oikein suunniteltu sulanapitojärjestelmä sisältää toimivan ohjausjärjestelmän antureineen, sekä sulanapitokaapelit tai sulanapitomatot. Sulanapitomatot tai sulanapitokaapelit sijoitetaan ajoväylillä tai luiskissa ajoneuvojen renkaiden kohdalle vähintään 50 cm:n levyisenä sulanapitoalueina, tai sitten pidetään pinta-ala kokonaisuudessaan sulana.

Ohjausjärjestelmässä sulanapitoalueet voidaan jakaa kahteen erilliseen alueeseen, joita ohjataan omilla antureilla. Anturit mittaavat maapinnan lämpötilaa sekä kosteutta ja toimiva järjestelmä kytkee sulanapidon päälle, mikäli kumpikin asetettu arvo on on saavutettu. Yleensä toimivan sulanapidon lämpötila-arvojen alarajaksi asetetaan -5...-10°C ja ylärajaksi +3...+5°C. Lämpötilan lisäksi kosteutta mitataan anturin elektrodien välissä joko kapasitiivisesti tai resistiivisesti. Kosteus voidaan asettaa ohjausjärjestelmässä yleensä 0-9 arvon väliin tai 5:llä eri porrastuksella.

Takaisin artikkeleihin