ikoni

Energiatodistus muuttuu?

Rakennusten energiatehokkuudesta kertova energiatodistus järkevämmäksi. Energiatodistus on luotu ensisijaisesti rakennusten vertailua varten osto- ja vuokraustilanteessa. Todistuksesta selviää rakennuksen eristyksen, ikkunoiden, ovien, ilmanvaihdon ja lämmityksen ominaisuudet sekä näiden vaikutukset energian kulutukseen. Koska todistuksella on tarkoitus osoittaa pelkästään rakennuksen energiatehokkuutta, ei sen asukkaiden tai muiden käyttäjien energiankulutustottumuksilla ole vaikutusta rakennuksen energialuokkaan.

sulkuventtiili

Energiatehokkuusluokka muodostuu rakennuksen laskennallisesta ostoenergiasta sen neliömetriä kohden. Energiatodistuksen antaa pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. Todistus on voimassa 10 vuotta. Energialuokkaa voidaan parantaa mm. lisäeristyksillä, lämmön talteenotolla ja uusiutuvan energian käytöllä. Energiatodistus sisältää myös toimenpide-ehdotuksia rakennuksen energialuokan parantamiseksi. Energiatodistus on pakollinen myytäville ja vuokrattaville pientaloille jotka on rakennettu 1980 jälkeen. Energiatodistus on oltava julkisesti nähtävissä myynti- ja vuokrausilmoituksessa.

 

ventttiili

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN LEHDISTÖTIEDOTE 12.3.2015:

Ministeri Viitanen: Pientalojen energiatodistukseen tulee muutoksia

12.3.2015 klo 10.59

Pientalojen energiatodistukseen tulee muutoksia. Pientalojen energiatodistuksen kehittämistä selvittänyt asiantuntijatyöryhmä luovutti raporttinsa kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitaselle tänään. Työryhmä tarkasteli ja arvioi viittä vaihtoehtoa, joilla pientalojen energiatodistuksen sisältöä voidaan selkiyttää poistamalla vertailtavuusongelmat, joita eri energiamuotojen kertoimet ovat aiheuttaneet. Selvitystyö on tehty eduskunnan aiemmin kansalaisaloitteen yhteydessä tekemän lausuman perusteella.

Ministeri Viitanen pitää työryhmän työtä hyödyllisenä. Hänen mukaansa valmistelua jatketaan nyt kahden mallin lisäselvittämisen pohjalta niin, että asia voidaan ratkaista heti vaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa.

”Jatkovalmistelua tehdään mallien viisi ja kolme pohjalta. Malli numero viisi on Omakotiliiton kehittämä uusi todistusmalli. Lisäksi jatkovalmisteluun menee työryhmän malli kolme. Tämä linjaus tarkoittaa, että energialuokat perustuisivat tulevaisuudessa laskennalliseen kulutukseen. Lisäksi jatkovalmistelussa tarkistetaan muotokertoimien tasot”, toteaa ministeri Viitanen.

”Jatkovalmistelu käynnistetään välittömästi siten, että näistä kahdesta mallista saadaan paras mahdollinen tieto, jonka pohjalta runsaan kuukauden päästä käynnistyvissä hallitusneuvotteluissa tehdään päätöksiä. Olen iloinen siitä, että energiatodistusta uudistetaan kansalaisaloitteen pohjalta”, sanoo Viitanen.

 

Takaisin artikkeleihin