ikoni

Sulanapito ulkoalueilla

Ulkoalueiden sulanapidolla on tärkeitä tehtäviä, mm. suojata ihmisiä loukkaantumisilta poistamalla liukastumisen mahdollisuus, varmistaa ettei rakennuksiin kohdistu liian suuria rasituksia ja ettei näihin myöskään aiheudu kosteusonglemia. Monissa kohteissa tarvitaan myös sulanapitoa ajoväylillä, jotta ajoneuvot pääsevät turvallisesti esim. lastauslaitureille, sisäänkäynteihin ja piha-alueille joissa on jyrkkiä mäkiä.
Lue lisää...

Kiinteistön piha- ja porrasalueiden sulanapidolla saadaan useita hyötyjä kiinteistön omistajalle kuten myös kiinteistön käyttäjälle. Lain mukaan kiinteistön omistaja vastaa kulkuväylien kunnossapidosta sekä niillä mahdollisesti tapahtuvista loukkaantumisista, mikäli kunnossapito on alueilla on laiminlyöty. Omistajille hyödyt tulevat siis turvallisina kulkuväylinä ja lisäksi järjestelmällä saadaan myös taloudellisia säästöjä hiekoituksen sekä aurauksen tarpeen vähtymisellä.
 
 Ilman sulanapitoa oleva räystäs/syöksy
Jäätynyt räystäsUlkoaleiden sulanapidossa tulee aina huomioida sulamisvesien johtaminen pois alueelta niin, etteivät nämä vedet aiheuta  lisää turvallisuusriskejä. Sadevesijärjestelmien ja salaojien sulanapito pitää siis myös olla kunnossa, ettei alueelle aiheudu  tulvia tai muita ongelmia sulamisvesistä.

 

 Sulanapitojärjestelmä voidaan asentaa niin uudiskohteisiin kuin vanhempiin kohteisiin saneerauksen yhteydessä.

 

Sulanapidettävän alueen pintamateriaali voi olla yhtä hyvin asfaltti, betoni tai laatoitus. Järjestelmän toiminnan kannalta on tärkeää myös valita oikea ohjausjärjestelmä. Yksinkertaisin ohjaus on  pelkkä päälle/pois -kytkin ja tarvittessa isompiin järjestelmiin voidaan asentaa monipuolisia sulanapidon ohjauskeskuksia. Ohjauskeskuksilla voidaan esimerkiksi säätää erilaisia toiminta-aikoja järjestelmälle sekä kaksoistermostaatista ylä- ja alarajat lämpötiloille jolloin sulanapito on käynnissä. Myös pelkkä kaksoistermostaatti on hyvin yleisesti käytetty ohjausjärjestelmä ulkoaluiden sulanapidossa.

sulanapito räystäässä

Pakkaskeleillä sulamisvedet alkavat jäätymään räystäskouruihin ilman kunnollista sadevesijärjestelmän sulanapitoa. Sulamisvesien jäätyminen aiheuttaa räystäskourujen ja syöksytorvien tukkeutumisen josta seuraa vesien kertyminen räystäisiin. Tämä aiheuttaa jääpuikkojen muodostumisen ja varsinkin kaupunkialueilla välittömän turvallisuusriskin. Lisäksi syöksytorvien tukkeutuminen voi aiheuttaa veden kulkeutumisen rakenteisiin ja tätä kautta mittavat kosteusvauriot. Hyvin suunniteltu järjestelmä pitää ulkoalueet ja kiinteistöt kunnossa sekä mahdollistaa sulamisvesien sujuvan poistumisen alueelta.

 

Lopuksi voidaan todeta sulanapidon olevan hankintakuluiltaan erittäin edullinen vakuutus loukkaantumisten, ajoneuvovahinkojen ja kiinteistövaurioiden varalle.

Takaisin artikkeleihin