ikoni

Turvallisuutta Kampin keskukseen

Leudot talvisäät saattavat vähentää lumi- ja jääsulatuksen koettua tarvetta, mutta nimenomaan nollan molemmin puolin sahaava lämpötila on liukkauden suurin aiheuttaja. Etenkin vilkkaasti liikennöidyillä alueilla on tärkeää huolehtia liukkauden estämisestä. Mutta mistä sitten lähdetään liikkeelle sulanapidon suunnittelussa?

Turvallisuutta

Kampin kauppakeskus ja sen yhteydessä oleva joukkoliikenneterminaali on Pohjoismaiden vilkkaimpia terminaalialueita: alueen läpi kulkee päivittäin noin 200 000 ihmistä. Koska alueella liikkuu päivittäin erittäin paljon ihmisiä, liukastumiset tulee pyrkiä minimoimaan. Sulanapidolla ja sen onnistuneella suunnittelulla ja toteutuksella onkin erityisen tärkeä rooli vilkkaassa ja suuressa Kampin keskuksessa. Kulkuväylät, rampit, portaikot ja tasanteet vaativat oikeanlaiset sulanapitokaapelit ja näiden ohjausjärjestelmät pitämään alueet sulana sekä kuivana talviaikana.

Pistesarjat vastasi alueen sulanapitojärjestelmän saneerauksen yhteydessä asennettujen tuotteiden toimituksesta. Sulanapitotuotteista portaisiin asennettiin Sileduo -lämpökaapelit ja tasanteisiin Sileka1 -lämpömatot.

Taloudellinen ja toimiva sulanapito

Kun sulanapitojärjestelmää suunnitellaan, valitaan kuhunkin kohteeseen parhaiten soveltuva kokonaisuus. Sopiva ohjaus on olennainen osa sulanapitojärjestelmää, sillä oikea ohjaus pidentää koko järjestelmän käyttöikää ja voi vaikuttaa merkittävästi energiakulutukseen. 

Sulapitojärjestelmän toimintaa ohjaavat erityyppiset anturit. Yksinkertaisimmillaan mitataan vain ulkolämpötilaa. Mikäli järjestelmästä halutaan mahdollisimman tarkasti toimiva ja taloudellinen, paras vaihtoehto on useammalla anturilla varustettu ohjauskeskus, joka mittaa lämpötilan lisäksi myös lunta, jäätä ja kosteutta. Ohjauskeskus tunnistaa vallitsevat olosuhteet ja säätää lämmityselementit päälle vain tarvittaessa. Älykäs IceControl sulanapitokeskus voidaan kytkeä kiinteistön omiin valvomo- ja hallintajärjestelmiin. Lue lisää älykkäästä IceControl-sulanapitokeskuksesta.

Takaisin artikkeleihin