ikoni

Ulkoalueiden sulanapito

Ulkoalueiden jäätyminen talvella voi aiheuttaa vaaratilanteita ja vaikeuttaa liikkumista. Tehokas keino torjua jäätymisen aiheuttamia ongelmia on varustaa pysäköintialueet, ajoluiskat, kävelytiet, ulkoportaat, sillat ja lastauslaiturit automaattisella sulatus-järjestelmällä. Näin ulkoalueet pysyvät ympäri vuoden sulina ja turvallisina. Samalla estetään myös routavauriot. Sulanapitojärjestelmä koostuu kohteen rakenteisiin asennetuista lämpökaapeleista ja sulatusta ohjaavasta säätimestä tai ohjauskeskuksesta antureineen.

Toteutus

Ulkoalueiden sulanapito on helpointa toteuttaa valmiilla lämpökaapelimatolla. Vaihtoehtoisesti se voidaan toteuttaa myös erillisillä sulanapitokaapeleilla joko vakiovastuskaapelilla tai itsesäätyvällä lämpökaapelilla. 

Ulkoalueiden sulanapitoon sopivat parhaiten SILEKA-sulanapitomattoSulanapitokaapeli PST 30SILEDUO 2-johdin vakiovastuskaapeli ja itserajoittuva lämpökaapeli KSR-2-OJ. Mattoihin ja irtokaapeleihin kytketään valmiiksi halutun mittaiset syöttökaapelit jonka ansiosta ne ovat asennusvalmiita tuotteita. 

Sulatustehon valinta

Sulanapitoon tarvittava teho riippuu alueen lumiolosuhteista, käytöstä ja eristyksestä. Alueilla, joissa on liikennettä, tarvitaan korkeampi sulatusteho kuin jalankulkuteillä. Sama koskee alueita, jotka ovat tuulelle alttiina. Sillat ja lastauslaiturit, jotka ovat alta avoimia, vaativat myös enemmän tehoa, koska lämpöhäviötä on molempiin suuntiin. Hyvä eristys vähentää sulatustehon tarvetta.

Alla olevassa taulukossa on annettu ohjearvoja eri sulatuskohteille. Kylmillä ja runsaslumisilla alueilla (esim. Pohjois- ja Itä-Suomi) on syytä valita korkeampi tehoarvo:

  • Tuulelta suojatut jalkakäytävät 150 - 200 W/m²
  • Tuulelta suojaamattomat jalkakäytävät 200 - 250 W/m²
  • Ulkoportaat, ovien edustat 200 - 350 W/m²
  • Pysäköintialueet, ajotiet 200 - 350 W/m²
  • Eristetyt lastauslaiturit ja sillat 250 - 300 W/m²
  • Eristämättömät lastauslaituri ja sillat 300 - 400 W/m²

Asennus

Kaapeli voidaan asentaa betonin, asfaltin tai laatoituksen alle. Lämpökaapelia ei saa asentaa liikuntasauman kohdalle, koska sauman liike voi vahingoittaa kaapelia. Kaapelivedot eivät saa olla kosketuksissa toisiinsa. On suositeltavaa säilyttää kaapelien välinen etäisyys samana koko alueella.

Kaapelilenkin asennuksessa suositellaan avuksi joko muovisia asennuspantoja tai metallista asennusnauhaa. Näin varmistetaan tasaiset kaapelivälit ja kaapelin pysyminen paikallaan pintamateriaalin valun tai asennuksen aikana.

Kaapelin eristysvastus ja lämmitysjohtimen resistanssi on mitattava sekä ennen että jälkeen asennuksen. Testauslaitteen käyttö asennuksen aikana on suositeltavaa. Alueesta kannattaa tehdä ennen pintakerroksen levitystä mittapiirros, josta ilmenee kaapelien, liitoksien ja anturien sijainti. Kaapeliin ei saa kytkeä virtaa ennen kuin pintakerros on kuivunut ja kovettunut.

Asfaltoidut alueet

Sepelin päälle  levitetään 3-4 cm kerros hienoa soraa estämään kaapelia vahingoittumasta karkeaa sepelipohjaa vasten. Kaapeli asennetaan sorakerroksen päälle ja peitetään n. 3 cm hiekkakerroksella, joka suojaa kaapelia kuumuudelta. Asfaltti (väh. 5 cm) levitetään vasta, kun se on jäähtynyt 160 °C lämpötilaan. Asfaltti ei saa olla liian karkeaa, koska terävät, isot kivet voivat tunkeutua hiekkakerroksen läpi ja vahingoittaa kaapelia. Mikäli lämpökaapeli on asennetaan suoraan asfalttiin suositellaan käytettäväksi korkean lämpötilan kestäviä lämpökaapeleita SILEDUO TUFFTEC,  Sulanapitokaapeli PST30.

Laatoitetut alueet

Maapohjan päälle  levitetään 5-7 cm kerros hienoa soraa eristeeksi ja suojaamaan kaapelia teräviltä kiviltä. Teräväsärmäiset kivet on syytä poistaa maapohjasta ennen soran levitystä. Kaapeli asennetaan sorakerroksen päälle. Kaapelin ja laatoituksen väliin levitetään 2-3 cm hiekkakerros suojaamaan lämpökaapelia. Laatat (paksuus 6-8 cm) asetellaan hiekkakerroksen päälle.

Betonoidut alueet

Pohjan päälle levitetään  3-4 cm kerros hiekkaa tai hienoa soraa. Lämpökaapelit asennetaan tiiviisti hiekka-/sorakerroksen päälle. Kaapelit voidaan kiinnittää myös suoraan betoniraudoitukseen esim. nippusiteillä (ei rautalangalla!). Valun yhteydessä on valvottava, että kaapelin ympärille ei jää ilmataskuja. Liian karkeaa betonia ei saa käyttää, sillä terävät kivet voivat vahingoittaa kaapelia. Betonin kuivumisaika on noin 30 päivää paksuudesta riippuen.

Ohjaus

Ulkoalueiden sulanapitoa  ohjaamaan suositellaan aina joko SPK sulanapidon ohjauskeskuksella tai differentiaalitermostaattia.

Takaisin artikkeleihin