ikoni

Pistesarjat ja Kampin keskus

Kampin kauppakeskus ja sen yhteydessä oleva joukkoliikenneterminaali on Pohjoismaiden vilkkaimpia terminaalialueita. Alueen läpi kulkee päivittäin noin 200 000 ihmistä ja sen pinta-ala on kokonaisuudessaan noin 3 hehtaaria. Joukkoliikenneterminaali avattiin kesäkuussa 2005 ja projektin toisessa vaiheessa, terminaalin yläpuolelle valmistunut kauppakeskus avattiin maaliskuussa 2006.

Vilkkaassa ja suuressa kohteessa on sulanapitojärjestelmän suunnittelulla ja toteutuksella erittäin tärkeä rooli. Alueella liikkuu päivittäin erittäin paljon ihmisiä ja liukastumiset pitää pyrkiä minimoimaan oikein suunnitellun sulanapitojärjestelmän sekä kiinteistöhoidon avulla. Kulkuväylät, rampit, portaikot ja tasanteet vaativat oikeanlaiset sulanapitokaapelit ja näiden ohjausjärjestelmät pitämään alueet sulana sekä kuivana talviaikana.

Pistesarjat toimitti alueen sulanapitojärjestelmän saneerauksen yhteydessä asennettavat tuotteet ja urakasta vastasi Esasähkö Oy, projektipäällikkönä Pekka Lappeteläinen. Saneerauksen yhteydessä tasanteiden ja portaiden sulanapitokaapelit uusittiin kokonaan. Myös portaiden roilotukset ja tasanteiden laatoitukset uusittiin samalla. Pistesarjojen sulanapitotuotteista portaisiin asennettiin Sileduo -lämpökaapelit, tasanteisiin Sileka1 -lämpömatot.

Takaisin artikkeleihin