ikoni

Rännien sulanapito

Suomen talvi on sadevesiputkistojen kannalta hankala, kun pakkaspäivät ja suojasäät vaihtelevat jatkuvasti. Katoille satanut lumi sulaa lämpötilan noustessa ja valuu vetenä vesikouruihin ja syöksytorviin. Kun pakkanen jälleen kiristyy, muodostuu putkistoon jäätä, ja ne tukkeutuvat. Tällöin sulamisvedet kerääntyvät räystäskouruihin. Seurauksena tästä ovat jalankulkijoille vaaralliset jääpuikot sekä veden valuminen katon rakenteisiin. Nämä ikävät haitat voidaan tehokkaasti välttää asentamalla sadevesiputkistoon sulanapitojärjestelmä, joka koostuu kohteen rakenteisiin asennetuista lämpökaapeleista ja sulatusta ohjaavasta säätimestä tai ohjauskeskuksesta antureineen.

 

Toteutus

Sulanapito voidaan toteuttaa joko itserajoittuvallakaapelilla tai vakiovastuskaapelilla. Sulanapidon ohjaukseen suositellaan aina termostaattiohjattua SPK sulanapitokeskusta tai vaihtoehtoisesti differentiaalitermostaattia.

Suomen olosuhteissa tarvitaan n. 35-40 W lämmitystehoa sadevesikourun metriä kohden, jotta sulatus toimisi riittävän tehokkaasti. Kunkin syöksytorven yläpäähän tulee asentaa vedonpoistaja, jonka varassa kaapeli voi roikkua vapaasti syöksytorvessa.

 

 

Sulanapito itserajoittuvalla kaapelilla

Sadevesiputkistojen sulanapitoon sopii parhaiten tähän tarkoitukseen kehitetty ELCHEM RÄNNI tai PST 20 -kaapelit. Nämä kaapelit luovuttavat runsaasti tehoa sekä lumessa että jäävedessä. Kun jää on sulanut ja kaapeli on kuivillaan, laskee niiden lämmitysteho puoleen. Näin saavutetaan huomattavia energian säästöjä.

Kuhunkin putkiston haaraan asennetaan erillinen lämpökaapeli. Kaapelit kytketään rinnan rasialle ja yhdistetään verkkojännitteeseen.

Itserajoittuva kaapeli ei välttämättä tarvitse säätöä, koska kaapeli rajoittaa lämmitystehonsa ympäristön lämpötilan mukaan. Jos syöksytorvia on useita, suositellaan säätöyksikön käyttöä.

 

 

Sulanapito vakiovastuskaapelilla

Vakiovastuskaapeleita käytettäessä lämpökaapeli asennetaan kaksinkertaisena, jotta saavutetaan sulanapitoon tarvittava teho.

Vakiovastuskaapeleita on saatavina valmis sulanapitokaapeli PST 30 tai vaihtoehtoisesti kohteeseen erikseen mitoitettu ratkaisu jolloin yleensä käytetään SILEDUO 2- johdin tai TXLP1-johdin kaapeleita.

Vakiovastuskaapelit eivät saa olla kosketuksissa toisiinsa, joten ne sidotaan muovipannoilla lenkeiksi 25 - 30 cm välein. Tarkoitukseen sopii parhaiten muovipanta, jossa silmukat ovat 2,5 cm välein. Pannasta leikataan 3-4 silmukan mittaisia paloja, joiden pituus on 7,5 - 10 cm riippuen putken läpi- mitasta. Muovipantaa tarvitaan siis 1 metri kutakin 2-3 putkimetriä kohden.

Syöksytorven yläpäähän tulee asentaa vedonpoistaja.

Kaapelin valintaa ja mitoitusta varten lasketaan kaikkien vesikouru- ja syöksytorviosuuksien pituudet yhteen. Tarvittavan kaapelin pituus saadaan kertomalla saatu summa kahdella. Myös syöksytorvien etäisyydet toisistaan on mitattava, jotta kaapeli saadaan lenkitettyä oikein.

Vakiovastukaapelit eivät saa olla kosketuksissa toisiinsa, joten ne sidotaan muovipannoilla lenkeiksi 25 - 30 cm välein. Tarkoitukseen sopii parhaiten muovipanta, jossa silmukat ovat 2,5 cm välein. Pannasta leikataan 3-4 silmukan mittaisia paloja, joiden pituus on 7,5 - 10 cm riippuen putken sadevesikourun- ja syöksytorven mitasta. Muovipantaa tarvitaan siis 1 metri kutakin 2-3 putkimetriä kohden. 

Kaapelin valintaa varten lasketaan sopivan tehon tuottava vastusarvo seuraavasti (esimerkkinä valitaan kaapeli sadevesiputkistoon, jonka yhteispituus on 46 m):

  • Koska käytettävän kaapelityypin suositeltava lämmitysteho on 20 W/m, kokonaisteho lasketaan: Pk = Lk x Pm = 2 x 46 m x 20 W/m = 1840 W
  • Ohmin lain mukaan lasketaan kaapelin ihannevastusarvo: Rk = U² / Pk = (230 V)² / 1840 W = 28,8 ohm
  • Tällöin ihanteellinen kaapelin vastus metriä kohden olisi: Rm = Rk / Lk = 28,8 ohm / 92 m = 0,31 ohm/m
  • Valitaan kaapeli läheltä laskettua vastusarvoa esim. SILEDUO:n 0,36 ohm/m. Tuloksena: Rk = Lk x Rm = 92 m x 0,36 ohm/m = 33,1 ohm
  • Koko kaapelin tehoksi saadaan Ohmin lain mukaan: Pk = U² / Rk = (230 V)² / 33,1 ohm = 1598 W
  • Tarkistetaan vielä, ettei kaapelin metriteho ylitä datalehdessä annettua enimmäisarvoa: Pm = Pk / Lk = 1598 W / 92 m = 17,4 W/m

Rännien sulanapitoa ohjataan sulanapidon ohjauskeskuksella tai differentiaalitermostaatilla.

Takaisin artikkeleihin